Děkujeme za Vaše nákupy na naší stránce! Všechna data střežíme, jak máme! Pokud se Vám cokoliv nezdá, stačí nám napsat! Více informací naleznete níže.

Správce osobních údajů a kontakty

Vaše údaje bude spravovat společnost MEDICAL M spol. s r.o., IČ: 47287128, se sídlem: Nový svět 199, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3216 (dále jen „Správce“).

Kontaktní údaje: 
Tel.: 475 601 018
E-mail: gdpr@medicalm.cz

Jaké osobní údaje o Vás Správce zpracovává?

Objednávkou zboží uzavíráte smlouvu, jejímž předmětem je dodávka zboží včetně úhrady za tyto služby. Za účelem doručení budeme uchovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, telefon, e-mail , platební údaje, popř. poznámku k objednávce). Dále nám můžete poskytnout osobní údaje přihlášením se k odběru newsletteru, při reklamaci prostřednictvím telefonní linky nebo přes Messenger. 

Správce dále zpracovává údaje, které o Vás získá při nákupu zboží nebo tím, že používáte jeho služby. Jedná se o tyto údaje:

  • IP adresa
  • Soubory cookies - více zde
  • Údaje o prohlížeči a zařízení
  • Geografické údaje
  • Údaje týkající se uskutečněných nákupů (tj. např. druh, cena zboží, datum nákupu)
  • Případně jiný online identifikátor

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup?

K Vašim osobním údajům mají přístup zaměstnanci naší společnosti, případně externí firmy, kupříkladu auditorské, kteří jsou pověřeni konkrétními úkoly ke zpracování osobních údajů. Vaše osobní údaje nebudeme dále předávat s výjimkou jejich předání dopravcům za účelem dodání zboží. 

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovávané pro plnění smlouvy budeme zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu a dále s ohledem na promlčecí lhůty, stanovené občanským zákoníkem, po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu.

Vaše práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů

Máte právo kdykoliv na přístup k Vašim údajům! Na základě Vaší žádosti Vám poskytneme informaci, jaké osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, z jakého zdroje jsme je získali a po jakou dobu je budeme uchovávat. S tím souvisí Vaše právo na opravu osobních údajů, pokud si myslíte, že je máme chybné či neúplné.  

Máte právo také kdykoliv vyžadovat vymazání osobních údajů, pokud si myslíte, že nejsou vhodné pro účel, pro který byly původně shromážděny nebo byly zpracovány neoprávněně. Můžete také omezit částečně zpracování osobních údajů nebo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (např. souhlas se zpracováním pro marketingové a obchodní účely).

Můžete požadovat i přenesení údajů na čitelném formátu jinému správci na vyžádání, pokud je to technicky možné..

Kdykoliv můžete vznést námitku nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 

Jak můžete svá práva uplatnit? 

Jednoduše. U správce osobních údajů, tedy u nás, a to buď písemně, telefonicky nebo e-mailem. Stačí se nám ozvat. Pokud jste stále přesvědčen, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo k porušení zákona, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz.